Zdobądź pracę

Jakie są wymagania wobec kandydatów(ek)?

Po pierwsze, i najważniejsze, poszukujemy osób, które są życzliwie nastawione do ludzi starszych i schorowanych oraz lubią pomagać tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Po drugie, osoba starająca się o tę pracę powinna znać język angielski w stopniu komunikatywnym oraz posiadać prawo jazdy. Po trzecie poszukujemy osób, które są zainteresowane przynajmniej roczną współpraca z naszą firma. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Osoba w każdym wieku może podjąć tę pracę. Jest to jednak praca wymagająca i opiekunka musi być sprawna fizycznie.

Czy muszę mieć jakieś doświadczenie?

Doświadczenie w opiece nad osoba starszą i schorowaną nie jest wymagane, jednak zawsze jest dodatkowym atutem. Nie musisz mieć zawodowego doświadczenia w opiece, ważne są również doświadczenia prywatne, np. opieka nad kimś z rodziny, znajomym.

Jak wygląda rekrutacja?

Po otrzymaniu podania, umówimy się z Tobą na rozmowę. Cel takiego spotkania to bliższe poznanie kandydata/ki oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego. Nie ma żadnych testów, jest krótka rozmowa w języku angielskim, ma ona raczej swobodny charakter. Kilka pytań dotyczących powodów dla podjęcia tej pracy, predyspozycji kandydatów, etc.

Jakie dokumenty potrzebuje?

Na rozmowę należy wziąć ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, paszport (jeśli posiadamy aktualny). Potrzebne są również dwie pisemne referencje. Najlepiej żeby były od pracodawców, ale w przypadku, gdy nie możesz zdobyć takich referencji mogą też być referencje z uczelni, od osoby zaufania publicznego (ksiądz, lekarz, policjant itp.), od osoby, którą się kiedyś opiekowałeś/aś, bądź od kogoś, z kim współpracowałeś/aś.